વિશ્વ વસ્તી દિનની ઉજવણી
એન.સી.ઈ.આર.ટી. અંતર્ગત ટીચર ટ્રેનીગ વર્કશોપ
વિશ્વ યોગ દિનની ઉજવણી
વિશ્વ પર્યાવરણ દિનની ઉજવણી
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિનની ઉજવણી
સમર વેકેશન કેમ્પ-૨૦૧૯
સમર વેકેશન કેમ્પ ૨૦૧૯
થ્રી-ડી સાયન્સ શો
રોકેટરી વર્કશોપ
વિશ્વ ચકલી દિન અને જળ દિનની ઉજવણી
વિજ્ઞાન દર્શન કાર્યક્રમ
વિશ્વ મહિલા દિન
રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસની ઉજવણી અંતર્ગત ઈલેક્ટ્રોનિક કલોક વર્કશોપ અને વિજ્ઞાન આધારિત ક્વીઝ
ખેડૂત તાલીમ શિબિર
વિજ્ઞાન સફર
અંધશ્રધ્ધા નિવારણ કાર્યક્રમ મીથીવાવડી
સીનીયર સીટીઝન પ્રોગ્રામ
અંધશ્રધ્ધા નિવારણ કાર્યક્રમ ધારપુર
અંધશ્રધ્ધા નિવારણ કાર્યક્રમ
એઇડ્સ જાગૃતિ કાર્યક્રમ
આકાશ દર્શન કાર્યક્રમ
ત્રિ દિવસીય સમર વેકેશન કેમ્પ-૨૦૧૮
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિનની ઉજવણી
વિશ્વ પર્યાવરણ દિનની ઉજવણી
વિશ્વ વસ્તી દિનની ઉજવણી
જિલ્લા કક્ષાનો નેશનલ સાયન્સ સેમોનાર-૨૦૧૮
ખગ્રાસ ચંદ્ર ગ્રહણ નિદર્શન
એન.સી.એસ.સી.અંતર્ગત ટીચર ટ્રેનીંગ પ્રોગ્રામ
હિરોશીમા ડેની ઉજવણી
વિક્રમ સારાભાઇ જન્મજયંતી ઉજવણી
જિલ્લા કક્ષાની નેશનલ રૂરલ આઈ.ટી.ક્વીઝ-૨૦૧૮
જિલ્લા કક્ષાનો નેશનલ સાયન્સ ડ્રામા ફેસ્ટીવલ ૨૦૧૮
વિશ્વ ઓઝોન દિનની ઉજવણી
ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળ અંતર્ગત ટ્રેનીંગ કેમ્પ
જિલ્લા કક્ષાનો નેશનલ ચિલ્ડ્રન સાયન્સ કોંગ્રેસ-૨૦૧૮